Introduksjon

Velkommen til nettstedet og tjenesten for Bestenorskeguide.com. Disse vilkårene for bruk for tjenesten er en juridisk kontrakt mellom deg, en individuell bruker eller en enkelt enhet, og Bestenorskeguide.com. angående din bruk av tjenesten. Vi kan med jevne mellomrom gjøre endringer i disse vilkårene for bruk. Det er ditt ansvar å gjennomgå den nyeste versjonen av disse vilkårene for bruk ofte og holde deg informert om eventuelle endringer i den. Du godtar at din fortsatte bruk av tjenesten etter at slike endringer har blitt publisert i tjenesten skal utgjøre din aksept av slike reviderte bruksvilkår.

Du er ansvarlig for å beskytte passordet du bruker for å få tilgang til tjenesten og for alle aktiviteter eller handlinger under passordet ditt, enten passordet ditt er med tjenesten vår eller en tredjepartstjeneste.

Bestenorskeguide.com er et gratis sosialt nettcasino hvor brukere kan spille uten risiko siden brukeren ikke satser penger. Bruken av nettstedet er regulert av vilkårene som er angitt nedenfor. VENNLIGST LES FØLGENDE BRUKSVILKÅR NØYE. VED REGISTRERING FOR, TILGANG, SURFING, NEDLASTING ELLER BRUKE TJENESTEN, ANERKJENNER DU AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT, OG GODTAR Å VÆRE BUNDET AV, FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER, INKLUDERT EVENTUELT RETNINGSLINJER ‘ BRUK’ ELLER ‘VILKÅR’). HVIS DU PÅ NOE TIDSPUNKT IKKE SAMTYKKER TIL DISSE VILKÅRENE, VENNLIGST UMIDDELBART AVSLUTT DIN BRUK AV TJENESTEN.

Beskrivelse av tjenesten

Bestenorskeguide.com er et gratis nettbasert sosialt casino hvor spillere kan spille ekte kasinospill, men uten risikoen som følger med gambling. All innsats som gjøres på denne siden gjøres med bruk av lekepenger og ikke ekte valuta. Ingen spillere eller brukere kan vinne eller tape penger mens de spiller på denne nettsiden. Eventuelle gevinster på denne siden vil ikke gjenspeile det virkelige resultatet du kan få mens du spiller på et kasino eller spillside der du bruker ekte penger. All spilling på denne siden gjøres kun for underholdningsformål, og dette vil ikke endres. Ingen penger kan tapes eller vinnes mens du spiller på Bestenorskeguide.com.

Lisens til å bruke tjenesten

I henhold til disse bruksvilkårene gir vi deg en begrenset, personlig, ikke-eksklusiv, ikke-overførbar lisens til å bruke tjenesten til personlig bruk. Din rett til å bruke tjenesten er begrenset av vilkårene angitt i disse vilkårene for bruk. Med unntak av denne lisensen som er gitt deg, beholder vi alle rettigheter, tittel og interesser i og til tjenesten, inkludert alle relaterte immaterielle rettigheter. Tjenesten er beskyttet av gjeldende lover om immaterielle rettigheter, inkludert amerikansk lov om opphavsrett og internasjonale traktater.

Tilgang til tjenesten

Vi gir deg ikke utstyret for å få tilgang til tjenesten. Du er ansvarlig for alle gebyrer som belastes av tredjeparter for å få tilgang til tjenesten (f.eks. gebyrer fra internettleverandører). Vi forbeholder oss retten til å endre eller avbryte, midlertidig eller permanent, hele eller deler av tjenesten uten varsel. Vi vil ikke være ansvarlige overfor deg eller noen tredjepart for endringer, suspensjon eller opphør av tjenesten.

Vi forbeholder oss retten til når som helst å endre eller pålegge gebyrer for tilgang til og bruk av tjenesten. For å bruke tjenesten, må du være myndig i din jurisdiksjon og fullt ut i stand og kompetent til å inngå vilkårene, betingelsene, forpliktelsene, bekreftelsene, representasjonene og garantiene som er angitt i disse vilkårene og til å overholde og overholde disse Vilkårene. VED Å LASTE NED, INSTALLERE ELLER PÅ ANNEN MÅTE BRUKE TJENESTEN, REPRENTERER DU AT DU OPPFYLLER KVALIFIKASJONSKRAV I DENNE AVSNITTET. DU BEKREFTER UNDER HVERT OMSTILLING AT DU ER OVER 18 ÅR, DA TJENESTEN IKKE ER MENT FOR DE UNDER 18.

Fra tid til annen kan vi bruke oppgraderinger, patcher, feilrettinger eller annet vedlikehold på tjenesten. Noen funksjoner eller alle funksjoner i tjenesten er kanskje ikke tilgjengelige under vedlikehold.

Oppsigelse av tjenesten

Oppsigelse av Bestenorskeguide.com. Vi forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å begrense, suspendere eller avslutte tilgangen din til tjenesten når som helst, uansett eller ingen grunn, med eller uten forvarsel og uten ansvar.

Oppsigelse av bruker. Du kan avslutte bruken av tjenesten når som helst.

Hvis Bestenorskeguide.com slutter å levere tjenesten til deg fordi du gjentatte ganger eller grovt bryter disse vilkårene for bruk, kan Bestenorskeguide.com iverksette tiltak for å forhindre videre bruk av tjenesten av deg, inkludert blokkering av IP-adressen din.

Bruksbegrensninger

Tjenesten er kontrollert og vert i Sverige. Du må overholde alle gjeldende lover når du bruker tjenesten. Bestenorskeguide.com gir ingen representasjoner om at tjenesten er passende eller tilgjengelig for bruk andre steder. Hvis du får tilgang til eller bruker tjenesten fra andre jurisdiksjoner, gjør du det på egen risiko, og du er ansvarlig for å overholde alle gjeldende lokale lover.

Privacy policy

Personvernet ditt er viktig for Bestenorskeguide.com. Vår innsamling og bruk av registrering og annen informasjon om deg styres av vår personvernerklæring som er tilgjengelig på https://Bestenorskeguide.com/privacy-policy/ Vennligst les denne policyen nøye for informasjon knyttet til Bestenorskeguide.com innsamling, bruk og avsløring av din personlige informasjon.

Lenker og tredjepartsinnhold

Tjenesten kan inneholde lenker til tredjeparts produkter, tjenester og nettsteder. Vi utøver ingen kontroll over slike tredjepartsprodukter, tjenester og nettsteder, og vi er ikke ansvarlige for ytelsen deres, støtter dem ikke, og er ikke ansvarlige eller ansvarlige for noe innhold, reklame eller annet materiale som er tilgjengelig gjennom tredjepartsprodukter, tjenester og nettsteder. Vi er ikke ansvarlige eller ansvarlige, direkte eller indirekte, for noen skade eller tap forårsaket av deg ved din bruk av eller tillit til varer eller tjenester som er tilgjengelige gjennom tredjepartsprodukter, tjenester og nettsteder.

TILGANG TIL OG BRUK AV TREDJEPARTSPRODUKTER, TJENESTER ELLER NETTSTEDER, INKLUDERT INFORMASJON, MATERIALE, PRODUKTER OG TJENESTER PÅ ELLER TILGJENGELIGE GJENNOM TREDJEPARTSPRODUKTER, TJENESTER ELLER NETTSTEDER ER DIN RISIKO.

Passord

Hvis du registrerer deg, vil du bli bedt om å oppgi et passord. Du godtar at du er helt og holdent ansvarlig for å opprettholde konfidensialiteten til passordet ditt og samtykker i å umiddelbart varsle Bestenorskeguide.com hvis passordet er tapt, stjålet, avslørt til en uautorisert tredjepart, eller på annen måte kan ha blitt kompromittert. Du godtar at du er helt og holdent ansvarlig for alle aktiviteter som skjer under kontoen din, uansett om du er personen som utfører slike aktiviteter eller ikke.

Fraskrivelse av garantier

DIN BRUK AV TJENESTEN OG INNHOLDET ER PÅ EGEN RISIKO. TJENESTEN OG INNHOLDET LEVERES PÅ EN “SOM DET ER” OG “SOM TILGJENGELIG”. I FULLSTENDELSE TILLATE I HENHOLD TIL GJELDENDE LOV, FRASIER SELSKAPET SEG UTTRYKKELIG ALLE GARANTIER AV ENHVER SLAG, ENTEN UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, UNDERFOR. VI GARANTERER IKKE NØYAKTIGHETEN, FULLSTENDIGHETEN ELLER NYHETEN AV TJENESTEN ELLER INNHOLDET, OG DU STOLER PÅ TJENESTEN OG INNHOLDET PÅ EGEN RISIKO.

Brudd på opphavsretten

Hvis du mener at arbeidet ditt har blitt kopiert på en måte som utgjør brudd på opphavsretten, vennligst kontakt oss på e-post og gi oss skriftlig følgende informasjon som kreves av Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512: (i) en elektronisk eller fysisk signatur fra personen som er autorisert til å handle på vegne av eieren av opphavsrettsinteressen; (ii) en beskrivelse av det opphavsrettsbeskyttede verket som du hevder har blitt krenket, inkludert URL-en (dvs. nettsideadressen) til stedet der det opphavsrettsbeskyttede verket finnes eller en kopi av det opphavsrettsbeskyttede verket; (iii) identifikasjon av URL-en eller annen spesifikk plassering på tjenesten der materialet du hevder krenker, befinner seg; (iv) din adresse, telefonnummer og e-postadresse; (v) en erklæring fra deg om at du har en god tro på at den omstridte bruken ikke er autorisert av opphavsrettseieren, dennes agent eller loven; og (vi) en erklæring fra deg, gitt under straff for mened, om at informasjonen ovenfor i varselet er nøyaktig og at du er opphavsrettseieren eller autorisert til å handle på opphavsrettseierens vegne. Bestenorskeguide.com-agenten for varsel om påstander om brudd på opphavsrett på dette nettstedet kan nås ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor.

Skadeserstatning

Du vil holde Bestenorskeguide.com, og dets morselskap, datterselskaper, tilknyttede selskaper og ledere, direktører, agenter, ansatte og representanter for noen av dem skadesløs fra alle krav, tap, forpliktelser, kostnader, skader, forpliktelser og utgifter (inkludert advokatsalærer) forårsaket av din bruk eller misbruk av tjenesten eller innholdet, ditt brudd på disse bruksvilkårene, ditt brudd på eventuelle rettigheter til en tredjepart gjennom bruk av tjenesten eller innholdet, inkludert påstander om at noe innhold krenker eller bryter med tredjeparts immaterielle rettigheter, eller enhver uautorisert bruk av kontoen din som ikke er forårsaket av Bestenorskeguide.com

Oppdateringer av disse vilkårene for bruk

Vi kan av og til oppdatere tjenesten og disse vilkårene for bruk. Når vi gjør det, vil vi revidere “sist oppdatert”-datoen i disse vilkårene for bruk. Du bør sjekke tjenesten og disse vilkårene for bruk ofte for å se nylige endringer. Din fortsatte bruk av tjenesten etter slike endringer vil være underlagt de da gjeldende bruksvilkårene. Denne versjonen av disse vilkårene for bruk skal erstatte alle tidligere versjoner.

Juridiske merknader

Håndhevelse av disse bruksvilkårene vil være underlagt svensk lov, med unntak av konflikt- og lovvalgsprinsipper.

Disse vilkårene er utarbeidet og skrevet på engelsk. I den grad en oversatt versjon er i konflikt med den engelske versjonen, kontrollerer den engelske versjonen, med mindre det er forbudt i henhold til gjeldende lov.

Spørsmål?

Hvis du har spørsmål angående tjenesten vår, personvernerklæring eller bruksvilkår. Ikke nøl med å kontakte oss.